ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εισαγωγών είναι:

  • Διεκπεραίωση των Αδειών Εισαγωγής από χώρες μη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Παρέχονται πληροφορίες για χαλυβουργικά, κλωστοϋφαντουργικά και άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε καθεστώς Αδείας Εισαγωγής
     
  • Ενημέρωση για Διακηρύξεις Διαγωνισμών που γίνονται από Δημόσιους Οργανισμούς στην Ελλάδα για την προμήθεια διαφόρων ειδών.

Υπενθυμίζεται στους εισαγωγείς ότι, οι συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ελεύθερες και απαλλάσσονται από την καταβολή Φ.Π.Α., αρκεί ο Έλληνας εισαγωγέας να δίνει τον αριθμό VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας), ο οποίος παρέχεται από την αρμόδια ΔΟΥ, στον προμηθευτή.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 370163, 2310 370164

Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο της Άδειας Εισαγωγής.

Τύπος αρχείου: .doc, Μέγεθος αρχείου: 53 ΚΒ

Το έντυπο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε γραφομηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η χειρόγραφη συμπλήρωση της αίτησης.

Στη συνέχεια, το έντυπο, δεόντως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο θα πρέπει να κατατεθεί στο ΕΒΕΘ προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης.

 

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ