ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Β.Ε.Θ.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με βάση το άρθρο 9, του από 24/05/1985 π.δ. (ΦΕΚ - 270/Δ/31-05-1985), "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών", εγκρίνει την κατασκευή εμπορικών αποθηκών στα όρια του Ν. Θεσσαλονίκης.

Η χορηγούμενη έγκριση μαζί με άλλα δικαιολογητικά κατατίθεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση της σχετικής άδειας. 

Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, τα παράβολα για τις εγκρίσεις κατασκευής Εμπορικών Αποθηκών, από 01/01/2009, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Επιχειρήσεις - μέλη επιμελητηρίων του νομού Θεσσαλονίκης

  • Απλές περιπτώσεις 180,00 ευρώ
     
  • Υπόλοιπες περιπτώσεις 600,00 ευρώ

 

Επιχειρήσεις - μέλη άλλων επιμελητηρίων της χώρας

  • Απλές περιπτώσεις 360,00 ευρώ
     
  • Υπόλοιπες περιπτώσεις 600,00 ευρώ

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογραφεί και να σφραγισθεί (πρωτότυπα) από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στη συνέχεια να κατατεθεί στο Τμήμα Εμπορίου του Ε.Β.Ε.Θ.