ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΘ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 9, του από 24/05/1985 π.δ. (ΦΕΚ - 270/Δ/31-05-1985), "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών", εκδίδει εγκρίσεις για την κατασκευή εμπορικών αποθηκών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και με σφραγίδα τη επιχείρησης (πατήστε εδώ για το έντυπο της αίτησης)
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (η επιχείρηση πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη)
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου ή μισθωτήριο
 4. Τεχνική έκθεση Μηχανικού
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα
 6. Διάγραμμα κάλυψης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη (ισόγειο), τηλ. 2310 370.160-161, email root@ebeth.gr,  τις καθημερινές και ώρες 09:00-14:30.

Τα σχετικά παράβολα  καταβάλλονται με την παραλαβή της έγκρισης από τον ενδιαφερόμενο και έχουν ως εξής: 

Παράβολα εγκρίσεων:

 1. Επιχειρήσεις - μέλη Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης
  • Έγκριση κατασκευής εμπορικής αποθήκης 180,00 ευρώ
  • Υπόλοιπες περιπτώσεις 600,00 ευρώ
 2. Επιχειρήσεις - μέλη λοιπών Επιμελητηρίων της χώρας
  • Έγκριση κατασκευής εμπορικής αποθήκης 360,00 ευρώ
  • Υπόλοιπες περιπτώσεις 600,00 ευρώ

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ