ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για παροχή υπηρεσιών συμπληρωματικής εκπαίδευσης διοργανώνει κάθε χρόνο, τόσο από μόνο του όσο και σε συνεργασία  με εξειδικευμένους φορείς και εισηγητές, σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης. Η θεματολογία ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών του επιμελητηρίου και εστιάζει στα πλέον επίκαιρα ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Βασική προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο έχει δοθεί στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται και για την ενημέρωση των επιχειρήσεων στις τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίδονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών οι οποίες σχετίζονται με το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών τα προγράμματα κατάρτισης και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το Μάρτιο του 2020 κυρίως διαδικτυακά.

Πρόγραμμα Προγραμμάτων Κατάρτισης