ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1 – 49)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1 - 49), διοργανώνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ2), επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.
Το κάθε σεμινάριο διαρκεί 40 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, το ποσό των 5€ ανά ώρα (200€ εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία) για την κάλυψη των εξόδων διατροφής - μετακίνησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ βάσει των εγκυκλίων του Προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 8 ωριαίες απουσίες (μέχρι 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης). 
Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 1 μόνο σεμινάριο κατάρτισης του Προγράμματος κατ’ έτος.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι: 

  • Διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας
  • Γενικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων (λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα για επιχειρήσεις)
  • Πωλήσεις - Επικοινωνία - Εξαγωγικό Marketing
  • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου και εργασιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας - Κατασκευή e-shop - Digital Marketing
  • Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις Ισπανικής Γλώσσας

Τα σεμινάρια υλοποιούνται, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30 περίπου).

Πρόγραμμα Σεμιναρίων ΛΑΕΚ για μικρές επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας τηλ.: 2310 370 180, 181 και 182