ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σεμινάρια για την κατάρτιση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου ως Τεχνικών Ασφαλείας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πολύπλευρων επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων,  υλοποιεί σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας, τα οποία καλύπτουν την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις για την παροχή  υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 του ν. 1568/1985, το άρθρο 6 του π.δ. 17/1996 και το άρθρο 8 του ν. 3850/2010.

Τα  σεμινάρια του ΕΒΕΘ απευθύνονται σε εργοδότες που θέλουν να επιμορφωθούν και να αναλάβουν οι ίδιοι τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις τους να ανήκουν στη Γ΄ κατηγορία επαγγελματικού κινδύνου (χαμηλή επικινδυνότητα) και να απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Τα αντικείμενα αυτών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων), είναι τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

  1. Γεωργία (01)
  2. Κτηνοτροφία (02)
  3. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός απ' τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β΄. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την επιχείρηση (6,7)
  4. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ' τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ (8,9)
  5. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.


Η διάρκεια επιμόρφωσης των εργοδοτών, για τις επιχειρήσεις της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, είναι, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, 10 ώρες και το κάθε σεμινάριο πραγματοποιείται σε δύο κύκλους των 5 ωρών, στο χώρο του ΕΒΕΘ, ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη, κατά τις ώρες 17.00 - 22.00.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας τηλ. 2310 370180, 181 και 182.