ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - PSLO

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας

Η Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της με την ίδρυση της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (IBRD), από 44 χώρες, το 1945 στο Bretton Woods ταυτόχρονα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στόχος αρχικά ήταν η ανασυγκρότηση της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, ενώ στη συνέχεια οι χώρες του τρίτου κόσμου ήταν αυτές που προσέλκυσαν την προσοχή του Οργανισμού.

Σήμερα ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε στενά συνδεδεμένους οργανισμούς (ΙΒRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID), ο καθένας από τους οποίους έχει ένα διακριτό ρόλο στην αποστολή του Ομίλου, που δεν είναι άλλη από την καταπολέμηση της φτώχειας και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον κόσμο.

 

 

 

Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα

Από τον Αύγουστο 2004, το Γραφείο Διασύνδεσης της Τράπεζας με τον Ιδιωτικό Τομέα (Private Sector Liaison Office – PSLO) για την Ελλάδα εγκαταστάθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απ΄ όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες τηλ. +30 2310 370120, +30 2310 370132.