ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οργανισμοί

IBRD The International Bank for Reconstruction and Development

H Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως ιδρύθηκε το 1945 και σήμερα συμμετέχουν σ΄ αυτήν 184 χώρες-μέλη. Σκοπός της Τράπεζας είναι η παροχή δανείων, εγγυήσεων και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις χωρών μέσου-χαμηλού εισοδήματος ($875- $9,500 κατά κεφαλήν). Η διάρκεια των δανείων είναι 15-20 χρόνια με περίοδο χάριτος 3-5 έτη και επιτόκιο LIBOR+0.75%.

IDA The International Development Association

O Οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 1960 και έχει σήμερα 164 χώρες-μέλη. Σκοπός του είναι η παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις των πολύ φτωχών χωρών (με κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω των $ 875) που αδυνατούν να δανειστούν με τους τρέχοντες όρους της αγοράς. Η βοήθεια δίδεται με τη μορφή άτοκων δανείων, διαρκείας 35-40 ετών, με 10ετή περίοδο χάριτος, τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

IFC The International Finance Corporation

Ιδρύθηκε το 1956 και έχει 175 χώρες-μέλη. Σκοπός του Οργανισμού αυτού είναι η παροχή βοήθειας προς τον ιδιωτικό τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Παρέχει χρηματοδότηση μέσω δανείων και συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, βοηθά στην ενθάρρυνση της χρηματοδότησης από άλλες πηγές και παρέχει συμβουλευτικές και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Πιστοληπτική αξιοπιστία της Τράπεζας είναι κορυφαία και βαθμολογείται με ΑΑΑ από τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης.

MIGA The Multilateral Investment Guarantee Agency

Ιδρύθηκε το 1988 και έχει 162 χώρες-μέλη. Σκοπός του Οργανισμού αυτού είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ασφαλιστικής κάλυψης μιας επένδυσης σε αναπτυσσόμενες χώρες έναντι των πολιτικών κινδύνων (αδυναμία επαναπατρισμού κερδών διαφθορά, αναγκαστική απαλλοτρίωση, κοινωνικές ταραχές κλπ). Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία υποβολής προκαταρτικής αίτησης και τελικής αίτησης για την κάλυψη επένδυσης παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα του MIGA.

Ειδικά για μικρού μεγέθους επενδύσεις ο MIGA έχει πρόσφατα δημιουργήσει ένα ειδικό Πρόγραμμα Μικρών Επενδύσεων (Small Investment Program) που με συνοπτικές διαδικασίες και ενιαίο τιμολόγιο προωθούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα οι σχετικές αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το συνοπτικό οδηγό του προγράμματος στα Αγγλικά (Τύπος: .pdf, Μέγεθος: 288 KB) και τη σχετική αίτηση (Τύπος: .doc, Μέγεθος: 1,11 MB).


ICSID The International Centre For Settlement of Investment Disputes

Ιδρύθηκε το 1966 και έχει 139 χώρες-μέλη. Σκοπός του Οργανισμού αυτού είναι η διαιτησία για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και κυβερνήσεων, στις χώρες πραγματοποίησης της επένδυσης.