ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

Υπηρεσίες Τμήματος Εξαγωγών

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Τμήμα Εξαγωγών θεωρεί Πιστοποιητικά Καταγωγής και λοιπά εξαγωγικά έγγραφα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε εκ του σύνεγγυς με την προσκόμιση των τυπωμένων εγγράφων, είτε με την αποστολή στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τμήματος των απαραίτητων δικαιολογητικών και την εκτύπωση σε τυπωμένα έγγραφα, οπότε παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους, αλλιώς μέσω του e-chamber. Επίσης, το Τμήμα Εξαγωγών εκδίδει δελτία ΑΤΑ (CARNET ATA).

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.pdf