ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ θεωρεί Πιστοποιητικά Καταγωγής (Certificates of Origin) τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά καταγωγής των εξαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες, (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), όταν το ζητά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση-μέλος ή το απαιτούν οι τραπεζικοί όροι της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που η φόρτωση του εμπορεύματος πραγματοποιείται από τη Θεσσαλονίκη, μπορούν να εξυπηρετηθούν και επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλο νομό, μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριό τους και δεν έχουν εκδώσει άλλο Πιστοποιητικό Καταγωγής για την ίδια εξαγωγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την έκδοση-θεώρηση Πιστοποιητικού Καταγωγής (ΠΚ) αποστέλλετε ένα email στο exagoges@ebeth.gr, στο οποίο θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Υπόδειγμα ΠΚ (το βρίσκετε ΕΔΩ)
 • ΥΔ (επιλέγετε μία από τις κάτωθι- ΕΔΩ)
 • Σκαναρισμένο τιμολόγιο, με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης
 • Packing list ( σε περίπτωση που τα βάρη του πιστοποιητικού δεν αναφέρονται στο τιμολόγιο)
 • Αποδεικτικό πληρωμής για την έκδοση ΠΚ ή/ και την θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων

Στο email καλό είναι να αναγράφετε  επακριβώς το αίτημά σας, όπως για παράδειγμα θεώρηση Πιστοποιητικού Καταγωγής ή/και θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων, καθώς επίσης και το πλήθος των αντιγράφων.  

Η πληρωμή των παραβόλων των προς έκδοση/θεώρηση Πιστοποιητικών Καταγωγής και λοιπών εξαγωγικών εγγράφων πραγματοποιείται μέσω e-banking  στον Αριθ. Λογαριασμού  5238088452172 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ GR 7601722380005238088452172 (αιτιολογία: έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής). Το κόστος των παραβόλων είναι:  10,24€/Π.Κ. και 5,12€/τιμολόγιο.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό  email από το Τμήμα Εξαγωγών και παραλαμβάνετε τα έγγραφα στην είσοδο του επιμελητηρίου, με την προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου και της Υ.Δ.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 1. Κάθε Πιστοποιητικό Καταγωγής θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση περί καταγωγής, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη δεόντως, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 2. Όταν μεσολαβεί ενδιάμεσος (buyer-αγοραστής) θα πρέπει να αναφέρεται  στο πεδίο 2 (παραλήπτης) του Πιστοποιητικού Καταγωγής, η έκφραση «on behalf of» ή  «to the order of» και η επωνυμία του αγοραστή, η χώρα και να ακολουθεί η έκφραση «for dispatch to» με την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του παραλήπτη των εμπορευμάτων.
 3. Το τιμολόγιο της εξαγωγής θα πρέπει  πλέον της υπογραφής και του ονόματος του αρμοδίου να φέρει και σφραγίδα της επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται επακριβώς το βάρος  των ειδών στο τιμολόγιο (commercial invoice), θα πρέπει να προσκομίζεται διευκρινιστικό «packing list», επίσης σφραγισμένο.
 5. Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του ΕΒΕΘ θα πρέπει μαζί με το Πιστοποιητικό Καταγωγής να προσκομίζεται και αποδεικτικό οικονομικής ενημερότητας τρέχοντος έτους, από το Επιμελητήριο του οποίου η επιχείρηση είναι μέλος.
 6. Μετά την πραγματοποίηση της εξαγωγής , οι διασαφήσεις υποβάλλονται  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στο Τμήμα Εξαγωγών με ηλεκτρονικό τρόπο στο email exagoges@ebeth.gr

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η θεώρηση αφορά σε:

 • δημόσια Έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας, Ραδιενέργειας)
 • ιδιωτικά Έγγραφα (π.χ. Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής, Ζυγολόγια )

με την προβλεπόμενη χρέωση και πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ταμειακή ενημερότητα (καταβολή συνδρομής στο οικείο Επιμελητήριο).

τα προς θεώρηση έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκπροσώπου της επιχείρησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξαγωγών τηλ: 2310 370160,161,   ή με e-mail: exagoges@ebeth.gr.

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ