ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έναρξη υλοποίησης του έργου IPMED για την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το έργο “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Mediterranean Region” (IPMED), στο οποίο το ΕΒΕΘ συμμετέχει ως εταίρος, αποσκοπεί στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επί μέρους σκοποί του έργου, μεταξύ άλλων, είναι:

α) Η δημιουργία ή αναβάθμιση εξειδικευμένων  υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προστασία και αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

β) Η ενδυνάμωση της σχετικής με τα  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνώσης νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και νέων και γυναικών επιχειρηματιών μέσα από δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης (coaching).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου το ΕΒΕΘ θα συμμετάσχει ενδεικτικά στις παρακάτω δράσεις:

  • η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή των επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
  • η διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) απευθυνόμενων σε φορείς και επιχειρήσεις για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων,
  • η δημιουργία και διάχυση Οδηγών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για start – ups και νέους καινοτόμους επιχειρηματίες,
  • η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για start – ups,
  • πιλοτικές δράσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση των τοπικών start-ups, νέων και γυναικών επιχειρηματιών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Οργανισμός «Jordan Enterprise Development Corporation- Irbid Brunch» με έδρα στην Ιορδανία, ενώ πέραν του ΕΒΕΘ στο έργο συμμετέχουν, επίσης, ο φορέας «F.I.L.S.E. SPA» της Ιταλίας, το Ινστιτούτο «AGORA» της Ισπανίας και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τύνιδας.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διαχειριστεί το ΕΒΕΘ ανέρχεται σε 165.550,40 €, εκ των οποίων το 90% αντιστοιχεί στην ενωσιακή συμμετοχή και το 10% στην εθνική. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στα τρία χρόνια με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης την 05.09.2020. Η εναρκτήρια εκδήλωση και συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμμάν της Ιορδανίας, με τη συμμετοχή του ΕΒΕΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους συμμετέχοντες εταίρους θα βρείτε εδώ , καθώς επίσης στους παρακάτω συνδέσμους. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ στα τηλέφωνα 2310370180 & 182.